تایید اصالت کالا

تمام محصولات اصیل شرکت روژی ایتالیا دارای کد و برچسب اصالت وزارت بهداشت ایران می باشند.
بررسی اصالت از طریق تلفن گویا:
برای کنترل اصالت محصول خود توسط سامانه تلفن گویا، پس از کنترل برچسب از لحاظ مخدوش و پاره نبودن آن، لطفاً با دقت قسمت قابل خراشیدن روی برچسب را بخراشید (توسط ناخن، لبه سکه و غیره) تا اعداد کد اصالت (۱۶ رقمی) که زیر برچسب قرار دارد نمایان گردد.
در ادامه پس از گرفتن شماره تلفن ۶۶۷۸۶۰۷۶ (شهرستانها با کد ۰۲۱) توسط تلفن (همراه یا ثابت) و اتصال به سامانه تلفن گویا، مراحل کنترل کد اصالت را بترتیب پیام های اعلام شده توسط سیستم اجرا نمائید.
کد اصالت (۱۶ رقمی)را بطور کامل و با دقت می بایست ارسال نمود.

بررسی اصالت از طریق پیامک:
شما می توانید با ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۹۴۲۵ یا ۳۰۰۰۲۸۸ پس از دریافت یکی از چهار پاسخ تایید، تایید مشروط ، یا جمع آوری از اصالت محصول خریداری شده خود مطمئن شوید.

کالاده اصالت تمامی کالاهایش را تضمین می کند.

کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی در این فروشگاه با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فروش می رسد.