جشنواره فروش محصولات روژیجشنواره فروش محصولات روژِی

۱) سه تا دونه محصول متفاوت از برند روژی خرید کن!

دریافت هدیه از کالاده

۲) فرم مشاوره رایگان رو تکمیل کن

landing-page3

۳)کارشناسان کالاده پس از بررسی فرم مشاوره شما، یک هدیه به ارزش ۲ تا ۱۰ میلیون ریال متناسب با مشخصات تکمیل شده در فرم رایگان برایتان ارسال می کنند.

هدیه ی میلیونی

نکته: استفاده از هر نوع کد تخفیف یا کارت هدیه مانع از دریافت هدیه در این جشنواره خواهد بود.