شماره واتس اپ و تلگرام: ۰۹۳۵۵۴۶۶۴۶۶

شماره تماس: ۸۸۶۲۴۱۹۱-۰۲۱

ایمیل: support@kaladeh.com

اینستاگرام

اگر به هر دلیلی محصول به دست شما نرسد و یا در روند حمل و نقل آسیبی به آن وارد شود شرکت ما بصورت کامل شما را مورد حمایت خود قرار خواهد داد.

فرم تماس